.
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Kolejny(8) publikowany u nas - raport zawierający „Stan jednolitych części wód w zlewni Wisłoki w roku 2015”

         Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym nr 1/2016 (130) zawierającym ocenę stanu wód w zlewni Wisłoki w roku 2015, jak również podsumowanie pierwszego pełnego cyklu gospodarowania wodami obejmującego lata 2010 – 2015.

Biuletyn dostępny w formie pliku (.pdf) w zakładce CZYSTOŚĆ WISŁOKI. 

Kajaki nad Wisłoką 2016

       Na początku lata ponad setka kajakarzy znów popłynęła Wisłoką. Tym razem trasa wiodła z Pilzna do Kozłowa, ale ta podkarpacka rzeka jest dostępna do miłośników wiosłowania na znacznie dłuższym odcinku. I nie tylko latem. Jaka jest Wisłoka – każdy kto miał okazję płynąć tą rzeką ma swoje zdanie na ten temat. Górny odcinek,  mniej więcej do Strzegocic, to rzeka górska z wszystkimi tego konsekwencjami. Są odcinki płytkie z kamienistym dnem i rwącą wodą, są też spokojniejsze.  To był chyba drugi spływ zorganizowany na Wisłoce po wielu latach przerwy – mówi Marzena Kowalik. Wybraliśmy się na niego wraz z mężem. Na studiach pływaliśmy kajakami po Mazurach i to kajakowanie weszło nam w krew. Jak się okazało, że na Wisłoce organizowany jest spływ bez wahania zgłosiliśmy się na niego i popłynęliśmy. Trasa tamtego spływu, który odbył się w 2002 roku, rozpoczynała się w Jaśle. Aby dotrzeć do mety  trzeba było przepłynąć ponad 50 kilometrów. Spływ podzielono na dwa etapy. Jeden wiódł z Jasła do Strzegocic, a drugi do Kozłowa.  

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Kontynuacja badań nadrzecznych zbiorowisk roślinnych występujących wzdłuż Wisłoki

Część II – odcinek środkowego biegu rzeki – od ujścia Kłopotnicy w Osieku Jasielskim
do mostu w Jaworzu Górnym. (opracowanie własne wg badań przeprowadzonych w 2016 r.)

        Opracowanie zawiera sprawozdanie z kontynuowanych w 2016 roku badań poświęconych szacie roślinnej występującej wzdłuż Wisłoki. Obszar badań obejmuje środkowy odcinek biegu Wisłoki i pokrywa się z obszarem Natura 2000 „Wisłoka z dopływami”. Autorka wyznaczyła i opisała na tym odcinku 14 stanowisk badawczych. Stanowiska wyznaczono w taki sposób, aby reprezentowały jak najbardziej różnorodne siedliska. Każde stanowisko zostało oznaczone współrzędnymi geograficznymi i przypisane do najbliżej leżącej miejscowości. Badania dokumentują odpowiednie fotografie. Pełny tekst artykułu dostępny jest w zakładce OPRACOWANIA WŁASNE. Zapraszamy do lektury. Dolina Wisłoki na badanym odcinku ma szerokość nawet do 2 km. Rzeka tworzy tu liczne zakola i meandry powodując zróżnicowanie krajobrazu i warunków środowiskowych. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są lasy i zarośla łęgowe. W porównaniu z górnym odcinkiem biegu rzeki zauważalne są w tym zakresie pewne różnice. M.in. zmienił się udział różnych typów łęgów. W badanym środkowym odcinku Wisłoki przeważa łęg wierzbowy. Zaobserwowano też wzmożony udział gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, które często tworzą samodzielne zbiorowiska. Wiąże się to z pełnioną przez badany ekosystem rzeczny funkcją korytarza ekologicznego ułatwiającego transport tych gatunków. Zidentyfikowano też siedliska o znaczeniu europejskim, dla których Autorka podała krótką charakterystykę.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszym Biuletynem Informacyjnym nr 4/2016 (133) zawierającym ten artykuł. Biuletyn udostępniamy w całości w formie pliku do pobrania (*pdf).

 Do pobrania:  Biuletynem Informacyjnym nr 4/2016 (133)