.

14. Łąki nad Młynówką

Łąki nad Młynówką

Podstawowe informacje:

Kod: PLH180041
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 51 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Jasło, Skołyszyn

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

13. Las Niegłowicki

Las Niegłowicki

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180040
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 30,8 ha
Region administracyjny:Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Jasło

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

12. Józefów-Wola Dębowicka

Józefów - Wola Dębowiecka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180033
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 60,5 ha
Region administracyjny:Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Dębowiec, Osiek Jasielski

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

11. Wisłoka z dopływami

Wisłoka z dopływami

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180052
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)Region biogeograficzny: kontynentalny 
Powierzchnia: 2653,1 ha
Region administracyjny: Województwo małopolskie –13%
Gminy: Gorlice, m.Gorlice, Biecz, Ropa Sękowa, Lipinki,Województwo podkarpackie –  87%Gminy: Jodłowa, Pilzno, Dębowiec, Krempna, Skołyszyn, Brzyska, Brzostek, Jasło, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, Chorkówka Jedlicze, Kołaczyce

Sprawujący nadzór :
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

10. Jasiołka

Jasiołka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180011
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 686,7 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Chorkówka, Dukla, Jedlicze, Miejsce Piastowe

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

9. Ostoja Jaśliska

Ostoja Jaśliska 

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180014
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 29 286,8 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Krempna, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Dukla, Rymanów, Bukowsko, Komańcza
.
Sprawujący nadzór :
Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
Lasy w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

8. Trzciana

Trzciana

Podstawowe informacje:
Kod:  PLH180018   
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
 Powierzchnia: 2285.5 ha
 Region administracyjny:
Województwo  podkarpackie –  100%
Gminy: Dukla

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

7. Łysa Góra

Łysa Góra

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180014
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
 Powierzchnia: 29 286,8 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Krempna,  Dukla, Nowy Żmigród

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

6. Kościół w Skalniku

Kościół w Skalniku

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180037
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski 
Powierzchnia: 350,6 ha
Region administracyjny:
Województwo  podkarpackie –  100%
Gminy: Nowy Żmigród
Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

5. Bednarka

Bednarka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH120033
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 1289.2 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie – 18%
Gminy: Dębowiec
Województwo małopolskie – 82%
Gminy: Lipinki

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie