.

Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki

       Przedstawiamy kolejną publikację pn.  „Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki”. Ukazała się ona dzięki Wydawnictwu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pod redakcją Mariusza Klich i Sabiny Klich ze wsparcie finansowym Fundacji Ekologicznej Czysta Wisłoka.

      Książka jest efektem badań przeprowadzonych w ciągu całego sezonu roku 2017 i częściowo uzupełnionych w roku 2018. Celem autorów nie było napisanie stricte naukowej publikacji, lecz przeprowadzenie badań wstępnych, które mogą a nawet powinny być w przyszłości kontynuowane i rozszerzane. Pomimo krótkiego okresu badań, udało się zinwentaryzować ponad 500 gatunków występujących naturalnie roślin (z wyłączeniem uprawnych i sprowadzonych przez człowieka) oraz 92 gatunki zwierząt kręgowych. W pierwszej części książki przedstawiono formy ochrony przyrody ustanowione w obszarze źródlisk i górnych partii Wisłoki i w ich pobliżu. Zwięźle opisano teren badań starając się przedstawić na licznych fotografiach walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne terenu. Po opisie terenu zamieszczono rozdział poświęcony antropogenicznym formom obecnych w rzeźbie i krajobrazie badanego terenu. Kolejną częścią książki stanowią inwentaryzacje przyrodnicze – badania dotyczące flory i fauny. Zinwentaryzowano również cenne i chronione siedliska roślinne. Na potrzeby waloryzacji przeprowadzono badania fizykochemiczne dotyczące wybranych parametrów wody Wisłoki. Przedstawiono wyniki badań makrozoobentosu, które to badania są biologiczną metodą oceny klasy czystości wód. W końcowej części obszernie opisano warunki meteorologiczne górnego dorzecza Wisłoki. Następnie poddano analizie zagrożenia przyrody obszaru górnego odcinka Wisłoki i dokonano krótkiego podsumowania uzyskanych wyników.
     Publikacja kierowania jest do szerokiego grona czytelników, bez względu na wiek i poziom znajomości zagadnień przyrodniczych. Książka zawiera 16 tabel wynikowych i 289 rycin. Część spośród nich to wykresy obrazujące wyniki waloryzacji. Jednak większość rycin stanowią wykonane przez autorów w terenie oryginalne fotografie ukazujące badany obszar oraz zamieszkujące go zwierzęta i rośliny.
Autorzy publikacji:
Mariusz Klich (red.), Sabina Klich (red.)
Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak.

Publikacja jest dostępna do nabycia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytany 2431 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.