Wydrukuj tę stronę

Rośliny inwazyjne w korytarzu ekologicznym Wisłoki

Obszar zlewni Wisłoki uważany jest za przyrodniczo bardzo cenny i podlega szczególnej ochronie. Wyznaczono na nim aż 19 obszarów chronionych programem NATURA 2000. Dużym, a często niedocenianym zagrożeniem dla rodzimej szaty roślinnej, są inwazyjne gatunki roślin. Obecnie uważa się, że stanowią one drugie –  po niszczeniu siedlisk – największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Szczególny problem gatunki te stanowią na obszarach chronionych, gdzie wypierając rodzime gatunki roślin z ich nisz ekologicznych powodują wyginięcie roślin, dla których utworzono te obszary.Celem tego artykułu jest próba oceny zagrożeń, jakie dla ustanowionych w zlewni Wisłoki obszarów chronionych niosą inwazyjne gatunki roślin. Autorka –mgr Sabina Jarek– założyła, że badania należy przeprowadzić w korytarzu ekologicznym Wisłoki, który (cyt.) „jest autostradą dla wszystkich gatunków roślin, nie tylko roślin rodzimych, ważnych i chronionych, ale także dla gatunków roślin inwazyjnych”. Wyznaczono wzdłuż doliny Wisłoki 6 stanowisk badawczych, w których przeprowadzono inwentaryzację gatunków roślin inwazyjnych. Uzyskane tam wyniki posłużyły do dokonania wstępnej oceny zagrożenia.

Wyniki inwentaryzacji potwierdzają, że badany obszar jest narażony na inwazję obcych gatunków. Zidentyfikowano występowanie 13 gatunków roślin inwazyjnych i podano ich charakterystykę. Rozkład gatunków na poszczególnych stanowiskach zestawiono w tabeli – wyróżniając gatunki szczególnie zagrażające środowisku i ludziom.

           Stwierdzono, że największy udział ilościowy wśród gatunków inwazyjnych mają:nawłoć kanadyjska, nawłoć późna, klon jesionolistny, niecierpek drobnokwiatowy, robinia pseudoakacja i  rdestowiec ostrokończysty.

  Alarmującym sygnałem jest stwierdzenie występowania na 2 stanowiskach (Nowy Żmigród i Parkosz) groźnego dla ludzi i środowiska chwastu -barszczu Sosnowskiego. Warto niezwłocznie dołączyć do wspomaganej funduszami EOG akcji jego usuwania.

             Ilość gatunków inwazyjnych, które już zadomowiły się w dolinie rzeki nie jest aktualnie tak duża, żeby całkowicie zmienić charakter występujących tam siedlisk, jednak można się spodziewać, że wkrótce może tak się stać. Konieczne są więc dalsze działania mające na celu zachowanie korytarza ekologicznego Wisłoki w jak najbardziej naturalnej, a co za tym idzie stabilnej, formie.  Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszym Biuletynem Informacyjnym  nr 4/2014 (121) zawierającym ten artykuł.

Do pobrania:  Biuletyn Informacyjny nr 4/2014 (121)

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYM OPRACOWANIEM

Czytany 3447 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.