.

Bednarka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH120033
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 1289.2 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie – 18%
Gminy: Dębowiec
Województwo małopolskie – 82%
Gminy: Lipinki

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Charakterystyka obszaru

 Bednarka to wieś na skraju Beskidu Niskiego, położona przy drodze z Gorlic do Dukli, w bezpośredniej bliskości Magurskiego Parku Narodowego. Na strychu cerkwi w Bednarce występuje kolonia rozrodcza  nietoperza -podkowca małego. Siedliskiem tych ssaków są głównie tereny skaliste i leśne. Pożywienie stanowią dla nich głównie drobne owady i pająki. Żerują wśród zarośli, często blisko zbiorników wodnych ,.Cerkiew  wybudowano w 1900 roku we wsi o tradycjach łemkowskich, a obecnie obiekt pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego.  Cerkiew otoczona jest licznymi zadrzewieniami, łąkami i zabudowaniami wiejskimi. Obszar obejmuje również żerowisko dla nietoperzy.

Klasy siedlisk:

- lasy liściaste – 23%,
- lasy mieszane – 25%,
- siedliska łąkowe i zaroślowe –27%,
- siedliska rolnicze – 25%

Formy ochrony istniejące w obszarze

 Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

 Zagrożenia:

Poważnym zagrożeniem dla nietoperzy jest przede wszystkim likwidowanie szczelin i zakamarków (uszczelnienie strychu) umożliwiających ukrycie się nietoperzom, remont dachu przeprowadzony w niewłaściwym terminie, likwidacja kolonii nietoperzy.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ssaki

1303

Podkowiec mały

Mapa poglądowa:

 5-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH120033

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Krakowie
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 2910 razy