.

2. Ostoje Nietoperzy Pow. Gorlickiego

Ostoje Nietoperzy Pow. Gorlickiego

Podstawowe informacje:
Kod: PLH120094
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 2789 ha
Region administracyjny:
Województwo małopolskie – 100%
Gminy: Gorlice, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Charakterystyka obszaru

   Jeden z kilku obszarów kluczowych dla ochrony podkowca małego  w Polsce. Fragmenty ostoi obejmują obszary w okolicy wzniesień: Miejska Góra (643 m n.p.m.), Suchy Wierch (652 m n.p.m.), Kiczera - Żdżar (610 m n.p.m.), Ubocz (623 m n.p.m.), Czerteżyki (628 m n.p.m.), Markowiec (640 m n.p.m.), Kiczerka (625 m n.p.m.), Skałka (820 m n.p.m.), Czarny Dział (706 m n.p.m.) oraz Wysota (784 m n.p.m.).

Na obszarze ostoi występują dwa piętra roślinności: piętro pogórza (do 530 m n. p. m.) oraz piętro regla dolnego (po szczyty). W krajobrazie dominują lasy liściaste i mieszane, bukowe i bukowo - jodłowe.

Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego i nocka dużego. Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego  tworzy sześć enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt, w którym mieści się kolonia rozrodcza i jej obszar żerowania:

 • Zamek w Szymbarku,
 • Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu koło Ropy, 
 • Cerkiew pw. Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej,
 • Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Blechnarce, 
 • Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej,
 • Cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy,
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie

 Na terenie ostoi stwierdzono także występowanie 3 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy

Rady 92/43/EWG oraz 3 gatunków płazów z Załącznika II tej dyrektywy.

Klasy siedlisk:

- lasy iglaste – 4%
- lasy liściaste – 30%,
- lasy mieszane – 46%,
- siedliska łąkowe i zaroślowe – 7%,
- siedliska rolnicze –12%

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Zagrożenia:

 

Poważnym zagrożeniem dla nietoperzy są przede wszystkim:

 • zamknięcie wlotu na strychy obiektów,
 • zanieczyszczenie światłem,
 • niewłaściwe i w niewłaściwym terminie przeprowadzone: remont poszycia dachu, więźby, stropu obiektów sakralnych

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Ssaki

1303

Podkowiec mały

1321

Nocek orzęsiony

1323

Nocek Bechstiena

1324

Nocek duży

Gady i płazy

1166

Traszka grzebieniasta

1193

Kumak górski

2001

Traszka karpacka

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Ssaki

borowiec wielki

Gacek brunatny

popielica

Nocek Brandta

nocek Natterera

Nocek rudy

Nocek wąsatek

Gady i płazy

Ropucha szara

Ropucha zielona

Rzekotka drzewna

Jaszczurka żyworodna

Jaszczurka zwinka

Zaskroniec zwyczajny

Padalec zwyczajny

Traszka zwyczajna

Żaba trawna

Żaba moczarowa

Żaba jeziorkowa

Żmija zygzakowata

Mapa poglądowa:

2-1 

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH120094

Źródła danych:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3446 razy